De Boer op Noord

Informatie boerderijbezoek

In Groningen, Friesland, Drenthe en in een deel van Overijssel staan gemotiveerde boeren en boerinnen klaar om de leerlingen een onvergetelijke dag te bezorgen waar nog lang over nagepraat zal worden. De leerlingen maken kennis met een melkvee-, zoogkoeien- of een akkerbouwbedrijf die allen een keurmerk bezitten. Ze krijgen uitleg over het bedrijf en leren waar hun voedsel vandaan komt. Ook maken de kinderen kennis met de dieren, bekijken gebouwen, machines en werkzaamheden die nodig zijn om een boerenbedrijf te runnen. Gedurende hun verblijf maken de leerlingen een rondgang en voeren allerlei opdrachten in groepjes uit.


Programma

Wij bieden een interactief programma voor alle groepen van het basisonderwijs. Het educatieve boerderijbezoek bestaat uit een introductie, rondleiding, roulerende opdrachten en een afsluiting.


Tijdsduur

Een boerderijbezoek duurt afhankelijk van het soort les tussen de anderhalf en twee uur. Het bezoek op de boerderij start altijd om 9.30 uur. In overleg met de educatieboer kan eventueel afgeweken worden van de starttijd.


Kosten

Wij kunnen dankzij onze sponsoren het volgende bieden voor een bezoek aan een melkveebedrijf:
Groep 1 t/m 2   €75,-
Groep 3 t/m 8   kosteloos

Voor een bezoek aan een akkerbouwbedrijf rekenen wij het volgende:
Groep 1 t/m 2   €75,-
Groep 3 t/m 8   kosteloos


Vervoer

De school zorgt voor het vervoer van en naar de boerderij. De kosten van het vervoer zijn voor rekening van de school.


Begeleiding

De school is verantwoordelijk voor de begeleiding van de kinderen (minimaal 1 ouder/begeleider per 5 à 6 kinderen). Begeleiders kunnen gevraagd worden om een rol te spelen in bijvoorbeeld de begeleiding van groepjes bij eventuele lesopdrachten. Hiervoor is geen voorbereiding en/of specifieke kennis nodig.


Lesmateriaal

Ter voorbereiding op de boerderijeducatieles ontvangt u van ons digitaal lesmateriaal waarmee het bezoek aan de boerderij in de klas voorbereid kan worden. De beleving van de leerlingen op de boerderij wordt versterkt door een goede voorbereiding in de klas. De lesprogramma's van De Boer op Noord sluiten aan bij deze kerndoelen in het basisonderwijs.


Bezoek boeken

Een educatief bezoek boeken kan via deze website. Klik bij boerderijen op de boerderij die u wilt bezoeken. Boek het bezoek door vervolgens het inschrijfformulier bij de gekozen boerderij volledig in te vullen. Na boeking ontvangt u een bevestigingsmail met daarin het lesmateriaal.


Annuleren/verzetten

Annuleren of verzetten kan kosteloos tot uiterlijk 48 uur van te voren. Bij annuleren of verzetten binnen de 48 uur wordt er €50,- in rekening gebracht. Bij het annuleren of verzetten van de afspraak vragen we u vriendelijk telefonisch contact op te nemen met de educatieboer van de door u geboekte boerderij en tevens een email te sturen naar info@deboeropnoord.nl