De Boer op Noord
• Akkerbouw • Onderbouw/Bovenbouw
• Muntendam •

Akkerbouwbedrijf boerderij Kloosterplaats

Een ochtend bij ons op de boerderij:
Op de akker zelf een plant uit de grond scheppen en binnen verder onderzoeken. Hoe groeien aardappels, suikerbieten, granen? Wat moet de boer gedurende het groeiseizoen allemaal doen? Hoe zien de machines eruit? Wat gebeurt er met de producten? Hoeveel suikerbieten zijn er nodig voor een kilo suiker? Waarvoor wordt het zetmeel uit zetmeelaardappels eigenlijk gebruikt? Kun je het ook eten?

Ook komt aan de orde hoe de boer zorgt voor de grond en de natuur. En waarom natuur belangrijk is voor een boer. Op de landerijen rond de Kloosterplaats zijn nog patrijzen en veldleeuweriken. Als het goed gaat met hen, is dat een teken dat het met de natuur op het land goed gaat.

De leerlingen werken met leskaarten en doen allerlei opdrachten en proefjes. Ze komen ook veel te weten over het leven op een historische boerderij met ophaalbrug, stookhok en slingertuin van rond 1830. Waar het erf nog compleet is met een grote hoogstamboomgaard, moestuinen, kleinfruittuin en schapenweides.

U kunt met uw groep bij ons terecht voor boerderij-educatie direct na de zomervakantie tot begin oktober. Daarna begint namelijk de aardappeloogst!
We hopen op net zoveel belangstelling en enthousiasme als vorige jaren!

Behalve boerderij-educatie, ontvangen we ook groepen volwassenen voor rondleidingen over de boerderij en excursies over natuurinclusieve landbouw. Informeer naar de mogelijkheden.

Inschrijven met je klas

Het bezoek op de boerderij start altijd om 9.30 uur en de lesduur voor de bovenbouw is 2 uur en voor de onderbouw anderhalf uur. In overleg met de educatieboer kan eventueel afgeweken worden van de starttijd


• Contactgegevens •

Tussenklappen Westzijde 9

9649 EB  Muntendam

T: 0629428084

bekijk de website