De Boer op Noord
• Melkvee • Onderbouw/Bovenbouw
• Oentsjerk •

Melkveebedrijf Dairy Academy Oenkerk

Het melkveebedrijf van Dairy Academy Oenkerk wordt sinds 2014 gerund door bedrijfsleider Jurjen de Jong. Jurjen woont met zijn vrouw Tjitske en hun tweejarige tweeling Lieuwe en Jeltje naast het melkveebedrijf. Hij werkt samen met assistent-bedrijfsleider Henk de Vries. Henk woont met zijn gezin in Broeksterwoude.

Het bedrijf heeft 190 melkkoeien en 95 stuks jongvee. Het bedrijf heeft daarbij oog voor de natuur. Zo heeft een deel van de percelen een uitgestelde maaidatum en wordt er aan weidevogelbeheer gedaan.

Op de zuivelafdeling komen klanten en cursisten uit de hele wereld de fijne kneepjes van de bereiding van kaas en yoghurt leren. Dairy Academy Oenkerk is daarmee een plek waar de hele zuivelketen – van consument tot koe - samenkomt.

Inschrijven met je klas

Het bezoek op de boerderij start altijd om 9.30 uur en de lesduur voor de bovenbouw is 2 uur en voor de onderbouw anderhalf uur. In overleg met de educatieboer kan eventueel afgeweken worden van de starttijd


• Contactgegevens •

Sanjesreed 6

9062 EK  Oentsjerk

T: 0622464612