De Boer op Noord
• Melkvee • Onderbouw/Bovenbouw
• Jonkerslan •

Melkveebedrijf Hanegraaf

Wij melken en verzorgen samen met onze medewerkers en kinderen
circa 400 melkkoeien en 240 stuks Jongvee in Jonkerslan. Wij vinden
het belangrijk om iedereen te laten zien dat er ook op een groot melkveebedrijf
goed voor het vee gezorgd wordt,

Jacco en Sjan HanegraafInschrijven met je klas

Het bezoek op de boerderij start altijd om 9.30 uur en de lesduur voor de bovenbouw is 2 uur en voor de onderbouw anderhalf uur. In overleg met de educatieboer kan eventueel afgeweken worden van de starttijd


• Contactgegevens •

De Nije Sleat 6

8403 BE  Jonkerslan

T: 06-53409769