De Boer op Noord
• Melkvee • Onderbouw/Bovenbouw
• Wijnaldum •

Biologisch melkveebedrijf Okkingastate

Wil je weten wat er allemaal op een boerderij gebeurt? Kom maar met de hele klas bij ons kijken. We wonen en werken op een oude boerderij uit 1817, maar we hebben een modern bedrijf met koeien en kalfjes en ander jongvee. Verder hebben we nog een kip, een haan en twee katten. De koeien zijn zoveel mogelijk buiten, maar willen ze naar binnen, bijvoorbeeld om gemolken te worden, dan lopen ze op hun gemak naar de stal. Daar staat de melkrobot en kunnen ze zich laten melken. Ze krijgen dan ook gelijk lekkere brokken. Het is heel leuk om te zien hoe dat gaat. Dat we biologisch zijn, betekent onder andere dat we zonder kunstmest en antibiotica werken. Waarom? Dat moet je zelf maar komen vragen. We gaan kijken, doen en proeven.

Inschrijven met je klas

Het bezoek op de boerderij start altijd om 9.30 uur en de lesduur voor de bovenbouw is 2 uur en voor de onderbouw anderhalf uur. In overleg met de educatieboer kan eventueel afgeweken worden van de starttijd