De Boer op Noord
• Vleesvee • Weidevogellessen • Onderbouw/Bovenbouw
• Baaium •

Ynspanne en ûntspanne;

It paad werom nei in takomst fol hope!

Hoe voltrekt een transitie van gangbare melkveehouderij naar een volledig biologisch natuur inclusief bedrijf zich? Benieuwd hoe wij onze 35 hectare grond inrichten voor agrarisch natuurbeheer en een kruidenrijke leefomgeving voor weidevogels, vlinders, insecten, waterdieren etc creëren? Dat laat Hasthem Hoeve zien!
Onze landerijen worden extensief begraasd door Engelse en Texas Longhorn runderen en Groninger Blaarkoppen. Ook Merino-wol en Blue de Main schapen grazen hier. De land kippen zorgen voor sunny egs. Friese hengsten mogen hier natuurlijk ook niet ontbreken. Op het erf scharrelen kippen en er zijn 2 landvarkens. Er is een demo gewassen veld aangelegd met verschillende (oude) graansoorten zoals gerst, vlas, rogge en tarwe en een schitterende bloemen en kruiden pluktuin, in 1e instantie voor de wilde bijen, vlinders en andere insecten, maar wat aan de bezoekers de mogelijkheid bied om een prachtig veldboeket te plukken. De helft van de opbrengst is tevens voor het goede doel. Ook verbouwen we verfplanten zoals wede en meekrap, waar we in samenwerking met Claudy Jongstra de wol van de Merino schapen mee gaan verven en verwerken tot materiaal of kunst. Een lokale kringloop. Verder is er een boomgaard met (oude) fruitbomen en struiken. Met als motto: Dat wat hier op de Fryske klei zijn oorsprong had weer in ere herstellen. Ons voedsel willen we weer lokaal gaan verbouwen, de (Frieslander) aardappelen, uien, wortelen en grauwe erwten zijn reeds beschikbaar. De voederbieten gebruiken we als wintervoer voor onze runderen. Ook de spotvogel, (de giele hôfsjonger ) is weer teruggekeerd naar onze hoeve. Deze tuinvogel staat op de rode lijst van bedreigde vogelsoorten. Deze vogel heeft een voorkeur voor boerenerven en fruitbomen.

Inschrijven met je klas

Het bezoek op de boerderij start altijd om 9.30 uur en de lesduur voor de bovenbouw is 2 uur en voor de onderbouw anderhalf uur. In overleg met de educatieboer kan eventueel afgeweken worden van de starttijd


• Contactgegevens •

Hasthemerwei 1

8841KG  Baaium

T: Itte Smink: 06 5055 4488. Oane Smink: 06 3773 9332