De Boer op Noord
• Melkvee • Onderbouw/Bovenbouw
• Staphorst •

Melkveebedrijf V.O.F. Spiker

Welkom op het melkveebedrijf van de familie Spiker. We wonen in het buitengebied van het mooie Staphorst. Graag willen we kinderen en volwassenen uitnodigen om bij ons op het bedrijf te komen kijken. We vinden dit belangrijk omdat we met veel liefde en passie onze dieren en weides verzorgen. Daar willen we jullie graag in mee laten delen.

We werken dagelijks aan het welzijn van onze koeien. Wat vinden onze koeien fijn en waar worden ze gelukkig van. Onze koeien lopen zomers overdag buiten. In de winterperiode zijn ze altijd op stal. Onze koeien produceren melk. Deze melk wordt verwerkt tot specialiteitenkaas. Wij vinden het belangrijk dat de melk die geproduceerd wordt zo duurzaam en gezond mogelijk moet zijn. De voedselketen begint bij de basis. Dat is bij de veehouder of de akkerbouwer. Veel van het geproduceerde voedsel komt in jullie eten terecht. We willen daarom graag laten zien waar jullie eten vandaan komt, want in heel veel producten die jullie dagelijks eten zit onze melk in verwerkt.

Inschrijven met je klas

Het bezoek op de boerderij start altijd om 9.30 uur en de lesduur voor de bovenbouw is 2 uur en voor de onderbouw anderhalf uur. In overleg met de educatieboer kan eventueel afgeweken worden van de starttijd


• Contactgegevens •

Klaas Kloosterweg West

7951 LT  Staphorst

T: 0615488402