De Boer op Noord

Educatiebedrijf worden

Introductie 

De stichting De Boer Op Noord is gestart in 2010 met het aanbieden van boerderijeducatie in de gemeente en regio Groningen. Tijdens de pilot is duidelijk geworden dat de vraag naar boerderijeducatie groot is en groeit, daarom is het project destijds uitgezet in de gehele provincie Groningen. In 2016 zijn we via een pilot ook gestart in de provincies Friesland en Drenthe. Inmiddels is De Boer op Noord er voor de educatieboerderijen in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.

Het doel van de stichting is, kinderen van de basisschool minimaal eenmaal in hun lagere schooltijd een boerderij te laten bezoeken waar ze belevend leren met hoofd, hart en handen. Het is zaak om kinderen weer in contact te brengen met “waar het voedsel vandaan komt”. Ook is het belangrijk om de betrokkenheid van de samenleving met de boerenbedrijven in de regio en of eigen gemeente te bevorderen.


Wat te verwachten

Als educatiebedrijf geef je les aan schoolklassen die je op het bedrijf ontvangt. Dat gebeurt door kinderen educatieve activiteiten te bieden. Bij De Boer op Noord maken de leerlingen kennis met de boerderij. Ze krijgen uitleg over het bedrijf en leren waar hun voedsel vandaan komt. Ook maken de kinderen kennis met de dieren, bekijken gebouwen, machines en werkzaamheden die nodig zijn om een boerenbedrijf te runnen. Gedurende hun verblijf maken de leerlingen een rondgang en voeren allerlei opdrachten in groepjes uit. Hiervoor is lesmateriaal ontwikkeld (samen met NDE, IVN en coaching door Prinsconsult). Dit materiaal wordt deels vooraf naar de school gestuurd en wordt grotendeels op het bedrijf gepresenteerd. Dit lesmateriaal is al gerealiseerd, echter het is wel mogelijk om tijdens een introductie aan de klas iets te vertellen over de manier waarop je boert en informatie te geven over andere zaken die je belangrijk vindt. Een schoolbezoek duurt voor de onderbouwgroep 1 t/m 4 anderhalf uur en voor een bovenbouwgroep 5 t/m 8 twee uur.

Als educatiebedrijf krijg je een vergoeding per gegeven les. Het aantal lessen dat je per jaar zult geven kan De Boer op Noord moeilijk inschatten, aantallen kunnen helaas niet gegarandeerd worden. Het bedrijf kan namelijk aantrekkelijk of minder gunstig zijn voor scholen vanwege bijvoorbeeld de ligging of type bedrijf. Als educatiebedrijf kun je wel zelf het aantal lessen beïnvloeden door meer of minder tijd beschikbaar te stellen in de planningsagenda van je bedrijf op onze website. Je kunt ook zelf meer promotie maken bij scholen en het contact actief onderhouden.


Voorwaarden deelname

Om als bedrijf deel te nemen aan De Boer op Noord gelden een aantal voorwaarden. Dit doen we omdat het maatschappelijk wenselijk is om alle educatieve instellingen die kinderen ontvangen te voorzien van een kwaliteitscertificaat. We hebben en nemen hierin onze verantwoordelijkheid samen met het landelijk platform Boerderijeducatie Nederland waarin De Boer Op Noord samen met andere organisaties participeert. Wij streven er dan ook naar om samen met onze partners, wellicht u dus, toe te werken naar een dergelijke kwaliteitscertificering.

Ontvangst van leerlingen
Er geldt binnen Stichting De Boer op Noord een ‘schone voeten beleid’. De leerlingen en hun begeleiders moeten de boerderij op hun schoenen kunnen bezoeken. Ook willen we dat er een ontvangstruimte op het bedrijf is met toilet en de mogelijkheid om handen te wassen met stromend water.

Het lesmateriaal en bezoek
Educatieboerderijen van De Boer op Noord werken met hetzelfde lesmateriaal dat speciaal hiervoor ontwikkeld is. Het lesmateriaal wordt zowel op school als tijdens het bezoek aan de boerderij gebruikt. Voor uw boerderij wordt het lesmateriaal i.s.m. u op maat gemaakt.

Cursus Belevend Leren
Tijdens de training ‘Belevend Leren’ is er veel interactie, oefeningen en voorbeelden bij de verschillende onderwerpen rondom boerderijeducatie in de praktijk. Van en met elkaar leren is het motto. Indien u de training in het verleden (verzorgd door Educatief Platteland) al heeft gevolgd, dan hoeft u de training niet opnieuw te volgen. Werkzaam zijn in het onderwijs is niet afdoende om gecertificeerd te worden.

Verklaring omtrent het gedrag (VOG)
Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het invullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. U kunt een VOG via De Boer op Noord aanvragen.

BHV-diploma
Elk bedrijf is volgens de Arbo-wet verplicht te zorgen voor een goede bedrijfshulpverlening. Zo kan direct worden ingegrepen tijdens een brand of andere calamiteiten. Er dient een BHV-cursus gevolgd te worden om BHV-er te worden. Een medewerker met een EHBO-diploma is géén BHV-er. De cursus kan op vele cursuslocaties door het land gevolgd worden. De BHV-cursus is voor uw eigen rekening.

Risico inventarisatie & evaluatie
Gezond en veilig werken begint met het opstellen van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Op basis hiervan kunt u vaststellen welke maatregelen genomen moeten worden en met welke het beste als eerste uitgevoerd kunnen worden. U kunt een RI&E zelf uitvoeren of laten uitvoeren.

Verzekering nevenactiviteiten
U dient verzekerd te zijn voor nevenactiviteit: ‘het ontvangen van groepen leerlingen in het kader van de boerderijeducatie’.

Intercollegiale toetsing
Eens in de drie jaar wordt een educatieboer tijdens een educatieles beoordeeld door een collega-educatieboer. Deze beoordeling wordt begeleid door een onderwijsbevoegde docent.

Niet verplicht: Zoönose keurmerk 
Het is mogelijk dat in de toekomst dit keurmerk in de toekomst opgenomen wordt in het certificeringsysteem van boerderijeducatie. Daarom adviseren wij om een zoonose keurmerk aan te vragen bij de GD. Dit keurmerk is echter nu nog op vrijwillige basis.

De bovenstaande voorwaarden worden gezamenlijk met De Boer op Noord doorgelopen om uiteindelijk het keurmerk te kunnen behalen. Alles stap voor stap en in eigen tempo.


Enthousiast geworden?

Ben je enthousiast geworden? We vragen potentiële toekomstige educatieboeren om zich voor te stellen. Dit is nodig om het bestuur van De Boer op Noord inzicht te geven in de motivatie van de geïnteresseerde boer of boerin. We zien dan ook graag een korte motivatiebrief met daarin o.a. de volgende punten belicht:

- Persoonlijk voorstellen
- Bedrijf voorstellen
- Motivatie deelname
- Waarom bent u geschikt
- Waarom is het bedrijf geschikt
- Ervaring met het ontvangen van groepen
- Ervaring met leerlingen
Eventueel bijsluiten CV

Stuur dit per mail naar info@deboeropnoord.nl. In de bestuursvergadering van de Boer op Noord wordt een paar keer per jaar een selectie gemaakt van de potentiële educatieboerderijen. Een belangrijke criterium voor selectie is de motivatie en bijvoorbeeld ook dat de boerderij niet te dicht bij een reeds bestaande educatieboerderij ligt. Na een positieve beoordeling nemen we graag een kijkje op de boerderij. Zijn we wederzijds positief, dan kan er overgaan worden tot de implementatie van boerderijeducatie.


Vragen?

Heb je verdere vragen over het worden van een educatiebedrijf van De Boer op Noord? Stuur ons een bericht.